Afhængighedsskabende medicin og kørekort

AFHÆNGIGHEDSSKABENDE MEDICIN OG KØREKORT

Vedr. stærke smertestillende (opiode) lægemidler (gruppe 1 på omstående side):
Hvis man anvender stærke smertestillende lægemidler med hurtigt indsættende virkning (tablet, injektion, stikpille), må man ikke køre bil i 1 døgn efter indtagelsen. Hvis disse stoffer tages på daglig basis, må man altså ikke køre bil.
Hvis der derimod er tale om depotformulering (plaster, depottablet) af de samme stoffer, må man køre bil, hvis der er tale om en fast dosering og indenfor nedennænvte maksimale døgndoser:
Metadon 120 mg
Morfin depotpræparat 360 mg
Oxycodon 110 mg
Tramadol depotpræparat 400 mg
Hydromorphon depotpræparat 32 mg
Fentanylplaster 100 mkgr/time
Buprenorfinplaster/resoribletter Ingen restriktioner
Palexia Ingen restriktioner
NB! NB! Patienter, der er i fast behandling med stærke smertestillende præparater, må, uanset dosis og formulering, ikke køre bus eller taxa med betalende passagerer.

Vedr. beroligende lægemidler/sovemidler (gruppe 2 på omstående side):
Man må køre bil efter 5-6 timer efter indtagelse af triazolam (Halcion), zopiclone (Imozop, Imovane, Imoclone) og zaleplon (Stilnoct, Zonoct). Disse 3 præparater er indsovningspræparater.
Desuden må man køre bil på det beroligende middel Oxazepam, hvis døgndosis ikke overstiger 30 mg.
Med hensyn til de øvrige nævnte præparater i gruppe 2 må man ikke køre bil.

Vedr. centralstimulerende midler (gruppe 3 på omstående side):
Den maksimale dosis anført i Sundhedsstyrelsens vejledning om kørekort er 3 mg/kg/døgn.

Andre lægemidler som kan påvirke evnen til at køre bil, og hvor der skal iagttages særlig agtpågivenhed:
Quetiapin (Seroquel), olanzapin (Zyprexa), chlorprotixen (Truxal), ziclopenthixol (Cisordinol), mianserin (Tolvon) og mirtazapin.
Desuden skal man være opmærksom i forbindelse med indtagelse af antihistamintabletter, som alle i varierende grad virker sløvende. Herunder i særlig grad præparatet Phenergan, som også kan anvendes som indsovningspille.