Regler for ordination af afhængighedsskabende lægemidler

ULDUM LÆGEHUS
REGLER FOR ORDINATION AF AFHÆNGIGHEDSSKABENDE LÆGEMIDLER
Sundhedsstyrelsens vejledning vedr. afhængighedsskabende lægemidler er blevet indskærpet overfor de ordinerende læger. Lægemidlerne omfatter følgende 3 grupper:
– Gruppe 1. Morfin og morfinlignende midler (opioider): morfin (Morfin, Malfin, Contalgin), kodein (Kodein, Kodipar, Pinex Comp., Fortamol), oxycodon (Oxynorm, Oxycontin), tramadol (Tradolan, Nobligan, Mandolgin, Dolol, Gemadol, Tadol), tapentadol (Palexia), metadon, buprenofin (Norspan, Buprefarm, Buprenyl, Temgesic, Norvipren), fentanyl (Durogesic, Matrifen), ketogan, pethidin, hydromorphon (Palladon, Jurnista)
– Gruppe 2. Beroligende midler og sovemidler: flunitrazepam, lormetazepam (Pronoctan), nitrazepam (Pacisyn), triazolam (Halcion), zaleplon, zolpidem (Stilnoct, Zonoct), zopiclone (Imovane, Imozop, Imoclone), alprazolam (Tafil, Neprox), bromazepam (Bromam, Lexotan), chlordiazepoxid (Klopoxid, Risolid), clobazam (Frisium), diazepam (Hexalid, Stesolid, Apozepam), oxazepam (Oxapax, Oxabenz, Alopam), lorazepam (Temesta), clonazepam (Rivotril), triazolam (Halcion)
– Gruppe 3. Lægemidler med centralstimulerende virkning: methylphenidat (Ritalin, Motiron, Medikinet, Medenef, Equasym, Concerta), (Lis-)dexamphetamin (Attentin, Elvanse, Aduvanz)

Ifølge Sundhedsstyrelsen skal ordination og fornyelse af recepter på ovennævnte lægemiddelgrupper, med mindre helt særlige forhold gør sig gældende, ske ved personlig konsultation mellem læge og patient. Konsultationen må ikke ske per telefon eller via internet.
Dette indebærer altså, at der fremover skal bestilles tid hos lægen, såfremt man ønsker en recept på medicin indenfor de nævnte grupper. Dette gælder også, selvom man har fået det pågældende lægemiddel i en længere periode forinden.
Her i lægehuset har vi besluttet, at konsultationerne så vidt muligt skal ske hos patientens faste læge, og kun i dennes fravær (ferie, sygdom og lignende) kan ske hos én af lægehusets øvrige læger. Ved hver konsultation aftales tid for næste konsultation, og der udskrives kun medicin for den mellemliggende aftalte periode. Det er endvidere besluttet, at der mindst én gang årligt gennemføres en såkaldt årsgennemgang, hvor indikationen for fortsat behandling og evt. nedtrapningsforsøg vil blive drøftet. Årsgennemgangen vil desuden indeholde relevante blodprøver og evt. elektrokardiogram, implikationer vedr. kørekort (se bagsiden), bivirkninger, smertescoring, samtale om evt. aftrapningsplan og evt. henvisning til smerteklinik, fysioterapeut, neurolog, narkoselæge eller anden relevant behandler.
Vi har forståelse for, at de nye stramme regler for ordination af ovennævnte præparater af nogle patienter vil blive opfattet som unødigt besværlige og bureaukratiske. Til gengæld er overbeviste om, at vores patienter vil kunne opnå en bedre behandling på længere sigt.
Med venlig hilsen
Lægerne, Uldum Lægehus