Medicinpas

Vedrørende pillepas skal du/I henvende jer på Apotek når det er indenfor
EU.

Udenfor EU skal du kontakte Ambasaden for det pågældende rejsemål
og høre hvilke præperater, der skal pillepas til.
Der er forskellige regler fra land til land.

Derefter kontakter du lægehuset, gerne sekretær med oplysninger om medicinen der skal i "passet", og vi gør det herefter klar.

Til orientering:
Pris pr. præparat kr. 100,00 + moms.